• Καλέστε μας

    +30 23330 27281

  • Βρείτε μας

    Νησέλι Αλεξάνδρεια

  • Επικοινωνήστε

    info@vitrohellas.gr

Awesome Image

Συμμετοχή της VITRO HELLAS στο ερευνητικό πρόγραμμα BIOREACT

Δημοσιεύτηκε

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ Τ2ΕΔΚ-02927

ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ: BIOREACT


Παραγωγή φυτικών εκχυλισμάτων από ελληνικά αρωματικά/φαρμακευτικά φυτά μέσω της παραγωγής φυτικής μάζας με καινοτόμες μεθόδους in vitro καλλιέργειας σε βιοαντιδραστήρες / Development and optimization of in vitro culture methods in bioreactors to produce repeatable and excellent quality plant material for extracts used in food supplements and cosmetics


Τα ΑΦΦ αποτελούν ένα δυναμικό κλάδο της πρωτογενούς παραγωγής, με ολοένα και περισσότερη ζήτηση, κυρίως από τις βιομηχανίες, που χρησιμοποιούν τους μεταβολίτες που υπάρχουν στα φυτά αυτά για την κατασκευή προϊόντων (π.χ. φάρμακα, καλλυντικά κ.ά). Η in vitro καλλιέργεια είναι μια πολύ ελκυστική τεχνική καθώς είναι εναλλακτική λύση στην παραγωγή φυτών στο έδαφος και για την παραγωγή φυτικών ειδών που διατρέχουν κίνδυνο (υπερεκμετάλλευση και εξαφάνιση), αλλά με υψηλό βιοδραστικό δυναμικό. Στο έργο θα διερευνηθεί η δυνατότητα παραγωγής φυτικής μάζας με τη μέθοδο της ιστοκαλλιέργειας σε υγρό υπόστρωμα σε σύστημα βιοαντιδραστήρα, η οποία θα χρησιμοποιηθεί για παραγωγή φυτικών εκχυλισμάτων για συμπληρώματα διατροφής ή/και καλλυντικά. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην καλλιέργεια ειδών της ελληνικής χλωρίδας τα οποία δεν καλλιεργούνται και είναι μέχρι και σπάνια/απειλούμενα από τα οποία χρησιμοποιείται το ριζικό σύστημα γεγονός που απαιτεί την καταστροφή του φυτού όταν αυτό καλλιεργείται με συμβατικές μεθόδους ή οι ουσίες που ενδιαφέρουν βρίσκονται σε συγκεκριμένα μέρη των φυτών. Το φυτικό υλικό που θα προκύψει θα εκχυλιστεί για την παραλαβή των δευτερογενών μεταβολιτών και θα αξιολογηθεί το χημικό περιεχόμενό τους. Το έργο θα υλοποιηθεί με τη συνεργασία των ιδιωτικών επιχειρήσεων ΒΙΤΡΟ ΕΛΛΑΣ και NOVACERT και δύο υπεργολάβων, το Ινστιτούτο Γενετικής


Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων (ΙΓΒΦΠ) του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και το Εργαστήριο Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών προϊόντων (ΕΦΑΧΗΦ) του ΕΚΠΑ. Η συμπληρωματικότητα των δραστηριοτήτων των ιδιωτικών επιχειρήσεων, η πολύχρονη πείρα των υπεργολάβων στην έρευνα των φυσικών προϊόντων και η άριστη συνεργασία μεταξύ τους καθιστούν εφικτή την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου.

ESPA 2021