• Καλέστε μας

    +30 23330 27281

  • Βρείτε μας

    Νησέλι Αλεξάνδρεια

  • Επικοινωνήστε

    info@vitrohellas.gr

Η VITRO HELLAS έχει επιδείξει σημαντική ερευνητική δραστηριότητα. Με βαθιά πίστη στο έργο μας και προσήλωση στην καινοτομία, δημιουργούμε συγκριτικά πλεονεκτήματα σε μία αγορά που καθορίζεται από τις τεχνολογικές εξελίξεις.

Γι' αυτό το λόγο έχουμε συνάψει ένα μεγάλο αριθμό συνεργασιών με Ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια, ινστιτούτα και ερευνητικούς φορείς, μέσα από εθνικά, ευρωπαϊκά αλλά και αυτοχρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα.

Μέσα από ερευνητικές διαδικασίες, που βρίσκονται σε άμεση σχέση με το αντικείμενο της εταιρίας για το πολλαπλασιαστικό υλικό αμπέλου, έχει αναπτυχθεί την τελευταία δεκαπενταετία, διαδικασία κλωνικής επιλογής Ελληνικών ποικιλιών, που βασίζεται σε επιλογή, συγκριτικό πειραματισμό σχετικά με την αγρονομική συμπεριφορά και σε πειραματικές μικροοινοποιήσεις για τον καθορισμό των οινικών χαρακτηριστικών των επιλεγμένων κλώνων.
Research & Development (R&D)
Research & Development (R&D)

Σημαντική είναι η ερευνητική δραστηριότητα(R&D) της ΒΙΤΡΟ ΕΛΛΑΣ A.E, η οποία, πιστεύοντας ότι η καινοτομία σε διαδικασίες και προϊόντα αποτελεί βασικό συγκριτικό πλεονέκτημα σε μια αγορά που ακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις, ανέπτυξε την τελευταία δεκαπενταετία ένα μεγάλο αριθμό συνεργασιών με Ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια, ινστιτούτα και άλλους ερευνητικούς φορείς, μέσα από εθνικά, ευρωπαϊκά αλλά και αυτοχρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα.

Η εταιρεία έχει στο ενεργητικό της 30 ερευνητικά προγράμματα, από τα οποία τα σημαντικότερα είναι τα εξής:

ΕΡΓΟ: ΠΑΒΕ 88 / 239

ΤΙΤΛΟΣ: «Παραγωγή άνοσου πολλαπλασιαστικού υλικού των κλωνικών υποκειμένων αμπελιού R 110 και 140Ru και των ποικιλιών Ξινόμαυρου και Ροδίτη».

ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Γ. Γ. Ε. Τ.

ΕΡΓΟ: CAMAR CT91 -0102

ΤΙΤΛΟΣ: «Κλωνική αναπαραγωγή μερικών δασικών ειδών προσαρμοσμένων σε οριακές περιοχές της Μεσογείου».

ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: VI Γενική Διεύθυνση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

ΕΡΓΟ: ΕΠΕΤ 602

ΤΙΤΛΟΣ: «Βελτίωση της ποιότητας των οινικών προϊόντων της κατηγορίας V.Q.P.R.D.»

ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Γ.Γ.Ε.Τ.

ΕΡΓΟ: ECLAIR CT91 -0060

ΤΙΤΛΟΣ: «Βιοτεχνολογικές εφαρμογές για την αναγέννηση ταυτοποίηση και πιστοποίηση φυτών με σκοπό την παραγωγή υγιούς φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού και τη βιομηχανική χρήση ορισμένων αρωματικών φυτών».

ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΧΙΙ Γενική Διεύθυνση - Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

ΕΡΓΟ: ΠΑΒΕ 99 / 434

ΤΙΤΛΟΣ: «Δημιουργία βασικού υλικού των ποικιλιών αμπέλου (Vitis vinifera) που πιθανώς συμμετείχαν στην παραγωγή του οίνου «Μαλβαζία».

ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Γ. Γ. Ε. Τ

ΕΡΓΟ: ΠΑΒΕ 90 / 261

ΤΙΤΛΟΣ: «Παραγωγή αυτόρριζων φυτών των ποικιλιών αχλαδιάς Τσακώνικα και Χαϊλαντ με ιστοκαλλιέργεια».

ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Γ. Γ. Ε. Τ.

ΕΡΓΟ:STRIDE 413

ΤΙΤΛΟΣ: «Ίδρυση βιοτεχνολογικής μονάδας για την ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος παραγωγής υγιούς πολλαπλασιαστικού υλικού πατάτας και άλλων ειδών.»

ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Γ. Γ. Ε. Τ.

ΕΡΓΟ: ΠΑΒΕ 97 / 309

ΤΙΤΛΟΣ: «Παραγωγή υψηλής ποιότητας αιθέριων ελαίων (ριγανέλαιο) από μαζικές in vitro καλλιέργειες φυταρίων με σκοπό την χρησιμοποίησή τους ως πράσινα αγροχημικά».

ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Γ. Γ. Ε. Τ

ΕΡΓΟ: ΕΠΕΤ ΙΙ- ΒΙ98-38

ΤΙΤΛΟΣ: «Bελτίωση της ποιότητας και μείωση του κόστους παραγωγής ελληνικού πατατόσπορου με χρήση καινοτομικών βιοτεχνολογικών μεθόδων παραγωγής, πιστοποίησης και δημιουργίας νέων γενοτύπων πατάτας».

ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Γ. Γ. Ε. Τ.

ΕΡΓΟ: ΕΠΕΤ ΙΙ- ΒΙ98-3

ΤΙΤΛΟΣ: «Εφαρμογή μοριακών δεικτών στην ταυτοποίηση και τη μελέτη της φυσιολογίας ωρίμανσης Ελληνικών ποικιλιών αμπέλου-in vivo και in vitro παραγωγή πιστοποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού ποικιλιών οινοποιίας και αξιολόγηση των οινικών προϊόντων».

ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Γ. Γ. Ε. Τ.

ΕΡΓΟ: ΕΠΑΝ – Μέτρο 4.5. – ΤΡ 33

ΤΙΤΛΟΣ: «Αμπελογραφική και γενετική μελέτη των αυτόχθονων ποικιλιών αμπέλου της Δυτικής Ελλάδας-Ιολογικός έλεγχος και ταυτοποίηση με βιοτεχνολογικές μεθόδους-Οινολογική αξιολόγηση-παραγωγή υγιούς και ταυτοποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού».

ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Γ. Γ. Ε. Τ.

ΕΡΓΟ: ΠΑΒΕΤ 00-294

ΤΙΤΛΟΣ: «Παραγωγή Διαγονιδιακών Φυτών Arabidopsis thaliana με τροποποιημένα χαρακτηριστικά αντοχής σε αβιοτικά stress».

ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Γ. Γ. Ε. Τ.

ΕΡΓΟ: ΕΠΑΝ 070-ε

ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΙΣΠΑΝΙΑ)

ΤΙΤΛΟΣ: «Μοριακός χαρακτηρισμός του καταστολέα έκφρασης μη- παθογένειας στην αλληλεπίδραση Α4/R4 του φασολιού (Phaseolus Vulgaris) και έκφραση του καταστολέα in planta με τη δημιουργία διαγονιακών φυτών»

ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Γ. Γ. Ε. Τ.

ΕΡΓΟ: Τ1ΕΔΚ-00281

ΤΙΤΛΟΣ: «Αξιολόγηση – Βελτίωση – Ανάδειξη - Αξιοποίηση Σημαντικών Ελληνικών Ποικιλιών Οπωροφόρων (GrEatFruit)»
ESPA 2021