• Καλέστε μας

    +30 23330 27281

  • Βρείτε μας

    Νησέλι Αλεξάνδρεια

  • Επικοινωνήστε

    info@vitrohellas.gr

Awesome Image

Σε νέα εποχή εισέρχονται οι ποικιλίες της COT International στην Ελλάδα

Δημοσιεύτηκε

Η ενδυνάμωση της συνεργασίας της COT International, μιας εταιρείας leader στην παγκόσμια αγορά ποικιλιών πυρηνόκαρπων, με την εταιρία παραγωγής φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού ΒΙΤΡΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε και την εταιρεία διαχείρισης φυτικών δικαιωμάτων Grape Evolution Ltd, ανοίγει νέες προοπτικές για την παραγωγή και εμπορία των ποικιλιών της COT International στην Ελλάδα.

Αντικείμενο της συνεργασίας είναι η αξιοποίηση των ποικιλιών του οίκου COT International, με την επιλογή των κατάλληλων καλλιεργητών και εμπορικών συνεργατών στην Ελλάδα, καθώς και την καταγραφή και νομιμοποίηση (προστασία δικαιωμάτων) των παραγωγών και των εκτάσεων που ήδη καλλιεργούνται με φυτά αυτών των ποικιλιών στην χώρα μας.

Είναι καθόλα βέβαιο, ότι οι εξαιρετικές και καινοτόμες ποικιλίες βερικοκιάς, δαμασκηνιάς και κερασιάς του οίκου COT International, η εμπειρία και η γνώση των παραγωγών μας σε συνδυασμό με τη βιοποικιλότητα του Ελληνικού οπωρώνα, θα δημιουργήσουν νέα δυναμική στον χώρο των Ελληνικών εξαγωγών αλλά και της εσωτερικής αγοράς.


Για να επιτευχθεί αυτό, είναι απαραίτητο τα Ελληνικά φρούτα:

·  Να παράγονται με σεβασμό στα νόμιμα δικαιώματα του δημιουργού

· Να καλλιεργούνται σύμφωνα με το πρωτόκολλο καλλιέργειάς τους, το οποίο κατέχει μόνο ο νόμιμος εκπρόσωπος της COT International, δηλαδή η ΒΙΤΡΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε

·  Να διακινούνται με τις παγκοσμίως επίσημες εμπορικές τους ονομασίες 


Επισημαίνεται ότι η κατοχή ή/και καλλιέργεια ή/και εμπορία φυτών/καρπών προστατευόμενων φυτικών ποικιλιών, χωρίς την άδεια του Δικαιούχου ή εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων αυτού, αντίκειται στις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΚ) 2100/1994 για τα Κοινοτικά Δικαιώματα επί Φυτικών Ποικιλιών, άμεσα εφαρμοστέου στην ελληνική επικράτεια, καθώς και αυτές της εθνικής νομοθεσίας, ενώ οι δικαιούχοι τέτοιων δικαιωμάτων απολαμβάνουν ισχυρής νομικής προστασίας στην Ελλάδα.

Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι, συσκευαστές και έμποροι από τον κλάδο των εξαγωγών και της εσωτερικής διακίνησης, που ενδιαφέρονται να προωθήσουν εμπορικά τις ποικιλίες της COT International, να μεριμνήσουν για την απόκτηση άδειας χρήσης των φυτικών ποικιλιών και των εμπορικών σημάτων. Το κάλεσμα, απευθύνεται ιδιαίτερα και σε όλους τους παραγωγούς που ήδη καλλιεργούν τις ποικιλίες του οίκου COT International χωρίς  να έχουν προμηθευθεί κατά νόμιμο τρόπο τα φυτά, να προχωρήσουν άμεσα για την πιστοποίηση και νομιμοποίηση αυτών και προς σύναψη σχετικών συμβάσεων.

Η COT International, η ΒΙΤΡΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και η Grape Evolution Ltd. επιφυλάσσονται να διεκδικήσουν και να διασφαλίσουν την προστασία για τα αντίστοιχα δικαιώματα τους στην Ελλάδα, χρησιμοποιώντας κάθε νόμιμο μέσο, ενώπιον κάθε αρμόδιας δικαστικής και διοικητικής αρχής.

 

Οι ενδιαφερόμενοι για απόκτηση άδειας χρήσης, πιστοποίηση και νομιμοποίηση των ποικιλιών της COT International, καλούνται να επικοινωνήσουν με την Grape Evolution Ltd, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@grapeevolution.com και τηλεφωνικώς στο 210 7264027.